Välkommen till Värmdömoderaterna

  • En inblick i arbetet med Kulturhuset i Gustavsberg
    Inför senaste sammanträdet med Kommunstyrelsen besökte våra förtroendevalda Landia AB för att få en fysisk inblick i arbetet med renoveringen av Porslinsfabriken i Gustavsberg. Senare under dagen behandlades investeringsbeslutet och utformningen av […]
  • Vår vision för Värmdös skolor och förskolor
    Värmdös skolor och förskolor ska ge alla barn och elever möjlighet att uppnå sin fulla potential. Vi vill att Värmdös unga ska få den stimulans och det stöd de behöver för att […]

Ja, jag vill gå med i Moderaterna

100 kr

  • Gör en insats för att byta regering

  • Bli en del av Ulfs lag

  • Delta i våra kampanjer

  • Stärk Moderaterna

Bli medlem idag