1 juni 2022 Uppdaterad: 13 juni 2022

Årets utmärkelse i Social insats går till ”Garaget”

Socialnämnden delar sedan 2017 ut en utmärkelse för att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området. Prissumman uppgår till 20 000 kronor och kan fördelas på en eller flera personer och/eller ideella föreningar/organisationer. Årets sociala insats tilldelas Karin Hagström och Rosi Falk Valborg, för deras arbete med ungdomarna och projektet Garaget. Garaget är en mötesplats där ungdomar kan samlas och fixa epan,moppen eller umgås med vänner under kvällstid i Värmdö tekniska gymnasiums lokaler.

Eldsjälarna Karin och Rosi förtjänar verkligen att uppmärksammas och är värdiga vinnare av utmärkelsen för 2021. Genom deras arbete har Värmdös många motorintresserade ungdomar en mötesplats och ett sammanhang med vuxennärvaro säger Marie Bladholm (M), ordförande i Socialnämnden.


Socialnämndens motivering för utmärkelsen lyder:

”Karin och Rosi har genom Garaget skapat en mötesplats för motorburna ungdomar som skapar trygghet både för ungdomarna och för Värmdö kommuns invånare i stort. Garaget bidrar till en positiv dialog kring motorburna ungdomar på mötesplatsen och på sociala medier. Ett stort antal ungdomar får genom deras initiativ ett viktigt sammanhang med vuxennärvaro. Garaget uppfyller väl de uppsatta kriterierna och bedöms vara en värdig mottagare av utmärkelsen för år 2022”

Idén om Garaget föddes när Karin och Rosi nattvandrare och såg det stora motorintresset bland Värmdös unga och behovet av en samlingsplats. Inkomna nomineringar beskriver dem som eldsjälar med ett aldrig sinande gott humör. Personer med ett stort engagemang för kommunens ungdomar och som genom Garaget för samman ungdomar och vuxna med ett gemensamt motorintresse. 

Prisutdelning av utmärkelsen kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ta ställning och dela artikeln