20 juni 2022 Uppdaterad: 20 juni 2022

En inblick i arbetet med Kulturhuset i Gustavsberg

Inför senaste sammanträdet med Kommunstyrelsen besökte våra förtroendevalda Landia AB för att få en fysisk inblick i arbetet med renoveringen av Porslinsfabriken i Gustavsberg. Senare under dagen behandlades investeringsbeslutet och utformningen av Kulturhuset i Porslinsfabriken i Gustavsberg.

Kulturhuset kommer att bestå av bibliotek samt multifunktionella lokaler för skapande, tre danssalar, omklädningsrum, lokaler för teater, drama, musik, studier samt mötesrum för medborgarna, föreningslivet och företagare.

Kulturhuset Gustavsberg

”Det var ett sant nöje att se Kulturhuset ta form och att fastigheten äntligen får nytt liv. Under besöket fick vi inblick i våra framtida lokaler och även andra delar som kommer att hyras ut för kommersiellt bruk inte minst till själva porslinstillverkningen Framtidens Porslin. Försäljningen och förverkligandet av renoveringen har inte bara varit ett av mandatperiodens viktigaste beslut utan även för hela platsen Gustavsberg säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.”

Lokalen överlämnas till Värmdö kommun som en råyta i februari 2023 och därefter kommer kommunen att utforma och hyresgästanpassa lokalen utifrån tidigare beslutad inriktning. Kulturhuset bedöms vara klart för inflyttning av verksamheten i oktober 2023.

Kommunfullmäktige godkände den 14 april 2021 försäljningen av Porslinsfabriken till den nya fastighetsägaren Landia AB. I samband med försäljningen avtalades att kommunen ska återförhyra 2670 kvm som en råyta för att kunna bygga och inreda framtidens Kulturhus. Kommunstyrelsen gav den 5 maj 2023 förvaltningen i uppdrag att påbörja entreprenadupphandling samt projektering av den tilltänkta återförhyrningen som avtalats med den nya fastighetsägaren.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?