Laddstolpar Värmdö

1 december 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Fler laddstolpar Värmdö

Värmdö kommun tar nu nästa steg i utbyggnaden av laddinfrastruktur! Till tekniska nämnden den 8 december presenteras ett genomförandebeslut om totalt 84 nya laddstolpar på publika platser vid bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. För kommunens fordonspark presenteras ytterligare 31 laddplatser.

I Värmdö har vi en hög målsättning och jobbar för att koldioxidutsläpp från fordonstrafiken ska minska med 70 % till år 2030 (jmf med år 2010). Ett viktigt steg för att nå våra klimatmål är genom en successiv omställning till fossilbränslefria fordon.

-Vi vill att det ska vara enkelt att gå över till klimatsmarta resor, allt fler väljer att gå över till elbil och då måste vi ha en infrastruktur möter omställningen säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nyligen togs 14 nya laddplatser i drift för allmänheten vid den nya parkeringen i Charlottendal och ytterligare 14 laddplatser har under året tillkommit för kommunens fordonsflotta i Gustavsbergs centrum.

Sedan mars 2021 finns det krav på att upprätta laddinfrastruktur i samband med investeringsprojekt, dessa krav kommer att gälla retroaktivt för fastigheter med uppvärmd byggnad och parkeringsplatser för fler än 20 platser från 1 januari 2025.

För att finansiera utbyggnaden, som beräknas till totalt 12 miljoner under 2022-2025, kommer avsatta medel för klimat- och miljöinvesteringar att användas. Laddstolparnas drift- och underhållskostnader beräknas vara kostnadsneutrala och finansieras via betallösning på de allmänna platserna.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?