Värmdös äldreboenden

8 december 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden

Nu Silviacertifieras Värmdös äldreboenden. Under mandatperioden har Majoritet för Värmdö lagt fram förslag och satsningar för att öka kunskapen inom demenssjukdom. För att bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka kommer alla Värmdös äldreboenden Silviacertifieras inom demensvård under 2022. Beslutet kommer upp på Vård och omsorgsnämnden den 14 december.

Ett Silviacertifierat boende innebär att all personal, såsom undersköterskor och annan vårdpersonal, vaktmästare och lokalvårdare, är utbildad inom demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för den demenssjuka och dess anhöriga. För oss är det ett viktigt steg i att erbjuda högsta möjliga kvalité i vården av Värmdös äldre.

Först ut att certifieras av de kommunala boendena är Djuröhemmet och därefter Gustavsgården, även kommunens privata boenden kommer erbjudas möjlighet till Silviacertifiering. I tidigare beslut från 2020 var Gustavsgården undantagen från certifieringen i avvaktan på att planen för avveckling av Gustavsgården i nuvarande lokaler togs fram.

– Med tanke på att planen för utfasningen av Gustavsgården försenats så finns det inte något skäl att inte inkludera samtliga boenden när utbildningen och Silviacertifieringen genomförs. Att Gustavsgården med de nya förutsättningarna ska ges samma möjlighet till kompetensutveckling är självklart, säger Rogier Krona (M), vice ordförande i vård och omsorgsnämnden.

Det är Silviahemmet som håller i utbildningen som utgår ifrån deras egen vårdfilosofi som bygger på hörnstenarna personcentrerad vård, teamarbete, anhörigstöd och kommunikation och relation. Målet med utbildningen är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om den demenssjuke och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling. Silviahemmet har efter utbildning en årlig uppföljning och certifikatets giltighetstid är tre år, därefter förnyas certifikatet genom kompletterande utbildning av personal.

Du kan läsa mer om silviacertifiering här: https://www.silviahemmet.se/utbildning/silviahemscertifiering/

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?