13. Ann Fylkner

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden