Jasmin Farid 4.

Ordförande Kultur och Fritidsnämnden, Ledamot Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige