17. Jessie Wall Freyne

Ledamot kultur och fritidsnämnden