24. Kent Eriksson

Ledamot kommunfullmäktige, Ledamot bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden