15. Kim Ivarsson

Vice ordförande Vuxenutbildnings och arbetslivsnämnden, Ersättare Tekniska nämnden