Kinga Hernborg 9.

Ordförande Föreningsstyrelsen, Ersättare vård och omsorgsnämnden,