Lars-Erik Alversjö 8.

Ordförande Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige