11. Linn Von Post

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden,