12. Malin Bellander

Vice ordförande Gustavsbergsbadet AB, Ledamot Kommunfullmäktige