Marie Bladholm 2

Ordförande Socialnämnden, Ledamot Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige,