Markus Schill 6.

Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen