30. Minela Constantinou

Ledamot föreningsstyrelsen, Ersättare utbildningsnämnden