Rogier Krona 5.

Vice ordförande Vård och omsorgsnänden, Ersättare Kommunstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige