22. Thomas Jonsson

Ersättare kommunfullmäktige, Ersättare bygg-miljö och hälsoskyddsnämnden