10. Tiger Landén

Ledamot Socialnämnden, Ersättare Utbildningsnämnden, Ledamot Föreningsstyrelsen,