14. Ullabritt Goldberg

Ledamot Föreningsstyrelsen, Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Bygg- Miljö och Hälsoskyddsnämnden