Skurubron

1 april 2022 Uppdaterad: 6 juni 2022

Vi kräver svar från infrastrukturministern om avgifter på Skurubron

Den 31 mars mottog Värmdö kommun en underättelse från Trafikverket om de planerade broavgifterna, detta trots att infrastrukturministern lovat att återkomma med svar om avgifterna. Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör har därför skickat ytterliggare ett brev till Regeringen med en begäran av svar om avgifterna på Skurubron.

Här är hela brevet:

Värmdö kommun önskar härmed svar från infrastrukturministern Thomas Eneroth om Skurubron och de tidigare planerade brukaravgifterna.

2022-02-14 bjöd Värmdö kommun in infrastrukturministern till samtal om Skurubron. För över en månad sedan fick vi svar att ni kommer återkomma med besked. 2022-03-30 skickade jag i egenskap av kommunstyrelsens ordförande en påminnelse om att det gått 45 dagar sedan kommunens förfrågan om möte utan att kommunen har fått besked. En dag senare, 2022-03-31, mottog kommunen Trafikverkets underrättelse om broavgifterna.

Trots att kommunen har blivit försäkrad om besked har vi inte fått svar innan Trafikverket skickat sin underrättelse. Vi kan bara tolka händelseförloppet som att ministern valt att ignorera förfrågan och inte finns tillgänglig för diskussion innan Regeringens ställningstagande. Det är olyckligt att ministern inte väljer att prioritera mötet trots att förfrågan kommer från en majoritet av de förtroendevalda partierna i en av landets kommuner. Vi, styrande majoritet som opposition, har alltid motsatt oss avgifterna då beslutet kommer påverka kommunens invånare i decennier framöver med extra skatt för en statlig bro. Trots den stora påverkan för kommuninvånarna har kommunen aldrig haft möjlighet till påverkan i beslutsprocessen.

I underrättelsen framgår att broavgiften kommer att vara 4kr varav 1kr kommer att gå till administration. Tillsammans med räntekostnaden på 3,45% kommer nästan halva avgiften gå till att betala det administrativa systemet. Det skulle medföra att många kommuninvånare i Nacka och alla kommuninvånare i Värmdö skulle behöva betala 1,2 miljarder för att finansiera brokostnader som egentligen ligger på 600 miljoner kronor, vilket vore helt orimligt.

Med anledning av ovanstående önskar Värmdö kommun svar från er (Regeringen) om ni tänker vidta åtgärder med anledning av Trafikverkets underrättelse eller kommer ni att gå vidare med förslaget till broavgifter?

Vi väntar ivrigt på ert svar och hoppas att ni inte tar ställning till broavgifterna innan vi har fått besked eller chansen att träffa er.


Med vänliga hälsningar, Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

Ta ställning och dela artikeln