Träbyggnadsstrategi Värmdö

10 juni 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Träbyggnadsstrategi införs i Värmdö

Träbyggnadsstrategi införs i Värmdö kommun. En av Sveriges största utsläppskällor av CO2 är inom bygg- och anläggningssektorn och en övergång till träbyggnader ger en avsevärd minskning av utsläppen. Trä är det enda byggmaterialet som är helt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Hus byggda i trä lagrar dessutom koldioxid under lång tid.

Värmdö kommun har höga ambitioner på klimatområdet och vill öka användningen av trä i kommunens byggnationer avsevärt. I budgeten för 2019 gav Majoritet för Värmdö därför förvaltningen i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi för Värmdö kommun. Den 16 juni ska kommunstyrelsen ta beslut om strategin.

Träbyggnadsstrategins syfte är att öka användningen av trä i kommunens byggnationer och även stimulera de privata aktörerna till att bygga mer i trä. Målsättningen är att trä alltid skall prövas vid ny-, till- och ombyggnation och att kommunkoncernen ska vara föregångare när det gäller träbyggnader.

Träbyggnader har flerfaldiga effekter och jag är glad att kommunen tar ledartröjan i miljö- och klimatarbetet, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Målen i Träbyggnadsstrategin:

· Från 2025 skall 50 % av all nybyggnation vara träbaserad och inkludera någon form av redovisning av klimatpåverkan.

· Från 2022 ska nybyggnation med minst klimatpåverkan från hela byggnationen från stomme till bärande delar premieras.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?