Värmdö antar träbyggnadsstrategi


Värmdö inrättar träbyggnadsstrategi!

En av Sveriges största utsläppskällor av CO2 är inom bygg- och anläggningssektorn och en övergång till träbyggnader ger en avsevärd minskning av utsläppen. I budgeten för 2019 gav Majoritet för Värmdö därför förvaltningen i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi för Värmdö kommun och den 16 juni ska kommunstyrelsen ta beslut om strategin.

– Träbyggnader har flerfaldiga effekter och jag är glad att kommunen tar ledartröjan i miljö- och klimatarbetet, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.