4 april 2022 Uppdaterad: 9 juni 2022

Värmdös ekonomi går starkt – Bokslut för 2021

Värmdö kommun har en stark ekonomi och redovisar ett överskott på 227 miljoner kronor för 2021. Samtidigt har kommunen minskat sin låneskuld med 100 miljoner och har inte behövt låna till nya investeringar.

Självfinansieringsgraden i Värmdö kommun har under 2021 varit på 132 procent vilket innebär att kommunen inte har behövt lånefinansiera investeringar. Det goda resultatet gör att kommunens kreditvärdighet och långsiktiga betalningsförmåga stärkts.

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande

– Det enda sättet vi kan säkra framtidens välfärd är genom ordning och reda i ekonomin, kloka investeringar och minskade driftkostnader. Vi börjar få in en vana med hög självfinansieringsgrad vilket jag är väldigt glad för, på så sätt slipper vi öka kommunens skulder. Jag är även glad för att vi har minskat de administrativa kostnaderna samt att vi har lyckats få till nödvändiga investeringar i många fastigheter genom samarbete med andra aktörer säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stora utmaningar väntar

Trots det starka resultatet behöver Värmdö rusta sig inför den demografiska utmaningen där allt färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler. Inom tio år förväntas antalet invånare 80+ ha fördubblats i kommunen medan antalet i arbetsför ålder förväntas öka med endast 16 procent. Samtidigt står Värmdö kommun inför stora investeringar i verksamhetslokaler. En välskött ekonomi är en förutsättning för att klara av att finansiera både utmaningarna i välfärden och de omfattande investeringarna.

Mot bakgrund av detta kommer 47 miljoner kronor av 2021 års överskott avsättas till kommunens resultatutjämningsreserv för att säkra Värmdös välfärd även i framtiden.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?