Ekobacken

5 november 2019 Uppdaterad: 10 juni 2022

V&B måste börja rena Ekobacken

På dagens Bygg miljö och hälsoskyddsnämnd beslutade nämnden att utfärda två förelägganden för att stoppa utsläppen till Farstaviken. Båda företagen ska senast 31/12-2019 ha påbörjat rening av förorenat vattnet från sina fastigheter. Besluten kommer att justeras under nästa vecka.

Utsläppen från Ekobacken kan härledas till två orsaker. Den första är lakvatten från porslinsfabrikens deponi som numera ägs av Villeroy & Boch och den andra orsaken är från sulfidhaltiga krossmassor på en av JM´s fastigheter i området.

Fram till 1968 släpptes vattnet som användes vid porslinstillverkningen i Gustavsberg rakt ut i Farstaviken. Vattnet innehöll höga halter av zink, bly, tenn och kadium. För att minska utsläppen av föroreningarna installerades ett reningsverk 1968 och slammet från reningsverket deponerades vid deponin vid nuvarande Ekobacken.

Länsstyrelsen beslutade 2008 att allt drän och lakvatten från deponin skulle om behovet fanns genomgå rening senast 2013. Villeroy & Boch har sedan dess fått förlängning vid två tillfällen för att undersöka ifall behovet av rening finns och också välja bästa möjliga reningsteknik. Först av länsstyrelsen fram till 2015 och sedan när kommunen tog över ärendet fram till senast 2019.

Villeroy & Boch har under 2019 inkommit med en förfrågan om att få anstånd fram till Q2 2021 för att utreda behovet av rening då de upptäckt att deras lakvattenledning som leder fram till provstationen haft flertalet hål som därför kan ha gett missvisande resultat i mätningarna 2010-2019.

Att bevilja ytterligare anstånd på grund av att bolaget haft problem med sin egenkontroll är inte aktuellt. Vi har ett beslut från 2017 som har vunnit laga kraft där vi har förelagt Villeroy  & Boch att rening ska påbörjas senast vid utgången 2019 och det är vad som gäller, säger Lars-Erik Alversjö (M), Bygg- miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?