15 september 2021 Uppdaterad: 9 juni 2022

Vi halverar byggtakten i Värmdö

Vi halverar målet om bostadsutbyggnad i kommunen för perioden 2021-2025. Detta med anledning av att kommunens infrastruktur inte bedöms klara av tidigare utbyggnadstakt utan tillförsel av statliga och regionala satsningar på vägar och kollektivtrafik. Beslutet kommer tas på kommunstyrelsen den 22 september när ärendet om Värmdös bostadsförsörjning 2021-2025 ska behandlas.

Värmdö har under lång tid haft en stor bebyggelse och bostadstillväxt. Samtidigt har kommunen utmaningar inom infrastrukturen och flera områden har idag framkomlighetsproblem som exempelvis, Grisslingerakan, Mölnvik och Farstabron. Vi bedömer därför att takten på utbyggnaden behöver minska i väntan på att infrastrukturlösningar i den östra regiondelen prioriteras både regionalt och nationellt. Målet om den årliga bostadstillväxten kommer därför att skrivas ned från 350-450 bostäder till 150-250 bostäder, inklusive omvandlingar av fritidshus till permanenta bostäder.

Kommunens bristande infrastruktur har inte kommit som en blixt från klar himmel utan har byggts upp under lång tid med uteblivna statliga satsningar. Vi har nu kommit till en situation där den grundläggande infrastrukturen i kommunen stundtals inte fungerar och därför behöver vi minska byggtakten, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?